عکس یادگاری بهرام رادان با فیل آسیایی

فعالسازی همه ظرفیت های صادراتی استان البرز در دستور کار است
بهرام رادان عکسی یادگاری مربوط به سفر اخیرش به تایلند را در اینستاگرام منتشر کرد.

فعالسازی همه ظرفیت های صادراتی استان البرز در دستور کار است