۱۶۰ کیلومتر از راه‌آهن تهران به همدان ریل گذاری شد

فضای مجازی، رسانه‌ها را می‌بلعد
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: طول راه‌آهن همدان به تهران 266 کیلومتر است که تاکنون 160 کیلومتر از این مسیر ریل‌گذاری شده و 106 کیلومتر باقی مانده است که اگر ریل‌گذاری از دو سمت پروژه انجام شود سه ماهه می‌توان پروژه را عملیات کرد.

فضای مجازی، رسانه‌ها را می‌بلعد