تصاویر | مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور

فشار خون بالا؛بحران جدید سلامت در جهان
مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد.

فشار خون بالا؛بحران جدید سلامت در جهان