نکونام: اتفاقی که برای جباری افتاد باورکردنی نیست

فریبا متخصص: از گرفتن جایزه بازیگری فجر خجالت کشیدم
جواد نکونام به علی جباری پیشکسوت استقلال بابت از دست دادن دخترش تسلیت گفت.

فریبا متخصص: از گرفتن جایزه بازیگری فجر خجالت کشیدم