پیشگویی چامسکی درباره آینده اتحادیه اروپا

فرکی استعفا داد
ایسنا نوشت: زبان‌شناس و نظریه‌پرداز سرشناس آمریکایی تاکید کرد، رشد جناح راستگرا و احساسات ضد نخبگان در نتیجه سیاست‌های شکست‌خورده نئو لیبرال در اروپا ممکن است که به سقوط اتحادیه اروپا منجر شود.

فرکی استعفا داد