افزایش ۲۰ درصدی حجم سفر در جاده‌ها / ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران

فروش خیرخواهانه پیراهن کسی که صورت فیگو را با لگد زد!
مهر نوشت: رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با افزایش حجم سفر در جاده‌های خروجی شهرهای مهمان‌پذیر مانند مشهد و شهرهای شمالی موج اول سفرهای نوروزی آغاز شده است.

فروش خیرخواهانه پیراهن کسی که صورت فیگو را با لگد زد!