انتقاد استاندار زنجان از ساخت سالن های کنفرانس بلاءاستفاده

فروشنده یک قلاده گرگ در زنجان دستگیر شد
استاندار زنجان با انتقاد از ساخت سالن های کنفرانس بلا استفاده در برخی دستگاه های اجرایی، گفت: ساختمان سازی بی رویه در نظام اداری کشور موجب شده تا فضاهای اداری بلاءاستفاده و سالن های متعدد اداری غیرضروری در کشور ساخته شود.

فروشنده یک قلاده گرگ در زنجان دستگیر شد