ماجرای اضافه خدمت و احتمال بخشش سروش رفیعی

«فروشنده» همچنان در میان ۵ پیشتاز اسکار خارجی
ورزش سه نوشت:آجورلو مدیرعامل تراکتورسازی خبر از وجود نامه ای داد که اضافه خدمت شش ماهه سروش رفیعی در آن قید شده است؛ اگرچه به سروش قول داده شده که این اضافه خدمت بخشیده می شود.

«فروشنده» همچنان در میان ۵ پیشتاز اسکار خارجی