فیلم | اشک‌های سخنگوی آتش نشانی بعد از کشف پیکر شهدای آتش‌نشان

فرود اضطراری هواپیمای زاگرس بعد از ۴۵ دقیقه دور زدن بر فراز مهرآباد
اشک‌های سخنگوی آتش نشانی بعد از کشف پیکر شهدای آتش نشان را در ویدئوی کوتاه زیر ببینید.

فرود اضطراری هواپیمای زاگرس بعد از ۴۵ دقیقه دور زدن بر فراز مهرآباد