نوشیدنی‌های خوب و بد برای مبتلایان به دیابت

فرهنگ وقف زنجیره ارتباطات انسانی را تقویت می‌کند/ خداوند انسان‌ها را به یکدیگر وابسته گردانیده است
ایسنا نوشت: محققان نوشیدنی‌های مفید و مضر برای مبتلایان به دیابت را معرفی کردند.

فرهنگ وقف زنجیره ارتباطات انسانی را تقویت می‌کند/ خداوند انسان‌ها را به یکدیگر وابسته گردانیده است