جدیدترین هنرنمایی ترامپ!

فرهادی: دعا کنید با‌وجود حاشیه‌ها بازهم این‌جا فیلم بسازم
سایت کگل این کارتون را با عنوان «هنرمند» منتشر کرده است.

فرهادی: دعا کنید با‌وجود حاشیه‌ها بازهم این‌جا فیلم بسازم