رئیس دانشگاه کردستان: جامعه امروز بیش از همیشه به نقد دانشجویان نیاز دارد

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل: رسانه‌ها و خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند
رییس دانشگاه کردستان گفت: جامعه امروز ایران بیش از همیشه به قدرت علمی و نقد دانشجویان به عنوان قشر آگاه جامعه نیاز دارد.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل: رسانه‌ها و خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند