۵۰۰۰ میلیارد موافقتنامه اصولی در سفر هیات دولت به استان البرز امضا شد

فرماندار پلدختر :تمام دستگاه های اجرایی در آماده باش کامل بسر می‌برند
استاندار البرز رهاوردهای سفر هیات دولت به استان را امضا ۵۰۰۰موافقتنامه اصولی و طرح های ملی متعدد در حوزه راه برشمرد.

فرماندار پلدختر :تمام دستگاه های اجرایی در آماده باش کامل بسر می‌برند