روحانی:برجام بر رشد صادرات نفتی و غیرنفتی تاثیر داشت /2

فرماندار لاهیجان: تفکر مسئولین دولت تفکر جهادی خدمت و کار برای مردم است
رییس جمهور تاکید کرد: کار بزرگی در نفت صورت گرفت. من دیدم که برخی میگویند این رشد مدیون به نفت است خب نفت مرقون زحمات چه کسی هست؟ نفتی که چاهایش بسته شده است راه انداختنش راحت نیست.

فرماندار لاهیجان: تفکر مسئولین دولت تفکر جهادی خدمت و کار برای مردم است