انتشار مکالمۀ نتانیاهو و مدیر روزنامه یدیعوت آحرونوت

فرماندار فردیس: مهمترین و تخصصی ترین وظایف فرمانداری در حوزه سیاسی امنیتی است
العالم نوشت: یک شبکه تلویزیونی اسرائیل، متن مکالمه نتانیاهو را با مدیر روزنامه یدیعوت آخرونوت منتشر کرد.

فرماندار فردیس: مهمترین و تخصصی ترین وظایف فرمانداری در حوزه سیاسی امنیتی است