چرا میلانی‌ها باید ورزشگاه جدید احداث کنند؟

فرماندار بویراحمد:رسانه‌ها باید در راستای توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد هم‌پای مسئولان گام بردارند
باشگاه میلان ایتالیا در آینده‌ای نه چندان دور در ورزشگاهی جدید پذیرای حریفان خواهد بود.

فرماندار بویراحمد:رسانه‌ها باید در راستای توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد هم‌پای مسئولان گام بردارند