عکس | احترام افسر نیروی انتظامی به پیکر شهید آتش‌نشان در پلاسکو

فردوسی‌پور یکسال پیش در برنامه‌اش یادی از شهدای چوار کرد،آیا تشویق شد؟
احترام افسر نیروی انتظامی به پیکر شهید آتش‌نشان در پلاسکو را در زیر ببینید.

فردوسی‌پور یکسال پیش در برنامه‌اش یادی از شهدای چوار کرد،آیا تشویق شد؟