روحانی:لحن برخی مسئولان قبل از سال 92، لحن جنگ بود/حق مداخله در زندگی خصوصی مردم را نداریم

فردا چه کسی محمود احمدی‌نژادِ مناظره می‌شود؟
روحانی گفت: در سال 92 وقتی با هم کار را آغاز کردیم ما با مشکلات فراوانی مواجه بودیم اما امید های زیادی داشتیم و من از آغاز معتقد بودم با آن امید ها میتوانیم از مشکلات عبور کنیم.

فردا چه کسی محمود احمدی‌نژادِ مناظره می‌شود؟