راه‌اندازی موزه‌های خصوصی در اردبیل

فردا روز انتخاب است
مسئول امور موزه‌های استان اردبیل از راه‌اندازی موزه‌های خصوصی در استان خبر داد.

فردا روز انتخاب است