رفتارتحقیرآمیز سرمربی آلانیا اسپور با شهباززاده/سجاد فقط ۶دقیقه بازی کرد،آن‌هم وقتی تیمش دوگل جلوبود

فراکسیون امید به محمود صادقی بخاطر اظهاراتش درباره قوه قضاییه تذکر داد؟
سجاد شهباززاده جایی در برنامه‌های سرمربی آلانیا اسپور ترکیه ندارد.

فراکسیون امید به محمود صادقی بخاطر اظهاراتش درباره قوه قضاییه تذکر داد؟