جلسه شورای اداری محیط زیست گیلان برگزار شد

فرانسه، مسکو را متهم کرد
جلسه شورای اداری محیط زیست گیلان با حضور روسای ادارات تابعه ، معاونین و مسئولین ستادی در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد.

فرانسه، مسکو را متهم کرد