اینفوگرافیک | مقاومت دولت یازدهم در برابر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

فرار رو به جلوى اردن با احضار سفیر ایران
در اینفوگرافیک زیر عملکرد دولت یازدهم در برابر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تاثیرگذار و پیام‌رسان‌ها را می‌بینید.

فرار رو به جلوى اردن با احضار سفیر ایران