فرمان اجرایی ساخت دیوار مرزی توسط ترامپ امضا شد

فرار المپیاکوس از شکست با گلزنی کریم انصاری‌فرد
تسنیم نوشت: رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی مربوط به احداث دیوار مرزی و محدود کردن ورود مهاجران به آمریکا را امضا کرد.

فرار المپیاکوس از شکست با گلزنی کریم انصاری‌فرد