تغییر فاز اصولگرایان /ریاست جمهوری را رها کنیم، برای شهردار ماندن قالیباف کار کنیم

فدراسیون فوتبال: آکادمی ملی فوتبال را تعطیل نکرده‌ایم
24 آنلاین نوشت؛اصولگرایان در جلسات اخیری که در باره انتخابات سال ۹۶ برگزار می کنند به نتایج جدیدی رسیده اند.

فدراسیون فوتبال: آکادمی ملی فوتبال را تعطیل نکرده‌ایم

دانلود تلگرام