صبح امروز خط راه آهن به همدان رسید

فتح اللهی : بدون وجود مشارکت های مردمی حل هیچ معضلی امکان پذیر نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: صبح امروز و با اتمام عملیات ریل گذاری این خط‌، همدان به عنوان اولین استان وعده داده شده توسط دولت تدبیر و امید به راه آهن سراسری کشور متصل شد.

فتح اللهی : بدون وجود مشارکت های مردمی حل هیچ معضلی امکان پذیر نیست