نعمت‌زاده: برای یارانه‌ها باید چاره‌اندیشی شود

فتح:‌ انتقال سفارت آمریکا به قدس، درهای جهنم را می‌گشاید
میزان به نقل از وزیر صنعت، معدن، تجارت نوشت: هنوز یارانه ای نصیب تولید و اشتغال نشده است.

فتح:‌ انتقال سفارت آمریکا به قدس، درهای جهنم را می‌گشاید