تصاویر | رونمایی از تنها سدان DS در ایران

فتح‌الله‌زاده به فردوسی‌پور: شکایت کردم نگویی بیا رضایت بده
DS فرانسه از تنها سدان این شرکت با نام 5LS درایران رونمایی کرد.

فتح‌الله‌زاده به فردوسی‌پور: شکایت کردم نگویی بیا رضایت بده

نصب بیتالک