قدردانی از «هاشمیِ انقلاب» با بدرقه‌ای میلیونی

فائزه هاشمی دعوت به تجمع در عصر امروز را تکذیب کرد
عده‌ای گریه می‌کردند، عده‌ای شعار می‌دادند، عده‌ای حتی از مخالفانش بودند…اما همه آمده بودند تا نشان دهند در حزن و اندوه از دست دادن یک یار انقلابی نظام می‌توانند با هم شریک باشند.

فائزه هاشمی دعوت به تجمع در عصر امروز را تکذیب کرد