گزینه پیشنهادی وزارت دفاع: برای تقویت بنیه دفاعی به کسی نگاه نمی‌کنیم/تقویت برنامه موشکی کشور

غوغای جوانان ایرانی در مهتاب شعر و ترانه و نمایش
خانه ملت نوشت: گزینه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس برای وزارت دفاع گفت: بسیاری از موضوعات مورد خواست نمایندگان و نیروهای مسلح در برنامه وزارت دفاع برای 4 سال آینده دیده شده که برای اجرای آن به هماهنگی دولت، وزارت دفاع و نمایندگان نیاز داریم.

غوغای جوانان ایرانی در مهتاب شعر و ترانه و نمایش