فرمول نایب رییس فراکسیون کارگری برای بیکاری

غلامرضا موسوی آمدنش به فیلمیران را تکذیب کرد
نائب رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه از حقوق کارگر و کارفرما هر دو حمایت می کنیم، افزود: تامین اجتماعی می تواند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بخش های تولید و صنعت را پشتیبانی کند.

غلامرضا موسوی آمدنش به فیلمیران را تکذیب کرد