تساوی پانیونیوس با حضور کریم انصاری‌فرد

غروب روز ۷۳ پاییز ۹۵؛ خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران قفل است/ این نقشه را ببینید
تیم فوتبال پانیونیوس در خانه پلاتانیاس در حضور کریم انصاری‌فرد به تساوی رضایت داد.

غروب روز ۷۳ پاییز ۹۵؛ خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران قفل است/ این نقشه را ببینید