مرگ نوزاد ۲ ماهه با ضرب و شتم پدر در مشهد

غذای گرم، پتو و محل اسکان برای مسافران اربعین در فرودگاه امام مهیا شد
ایزنا نوشت: بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: مردی که کودک 2 ماهه خود را با ضرب و شتم به قتل رسانده بود دستگیر شد.

غذای گرم، پتو و محل اسکان برای مسافران اربعین در فرودگاه امام مهیا شد