باران ایلام را سیراب کرد/ خاطرات ال نینوی سال پیش در حال زنده شدن

عیادت مردم تبریز از سرباز فداکار مریوانی/ مردی که برای نجات یک سگ روی مین رفت
در حالی که استان ایلام نسبت به سال قبل دچار کمبود بارش زیادی است اما از ظهر امروز در جای جای استان خاطرات سیل های سال گذشته و بارش های معروف آن که موسوم به ال نینو بود زنده شد.

عیادت مردم تبریز از سرباز فداکار مریوانی/ مردی که برای نجات یک سگ روی مین رفت