مشکلات “محله علم و صنعت” چیست؟ / از پارک خودروی دانشجویان تا تبدیل سوله بحران به شهربازی

عکس یادگاری بهرام رادان با فیل آسیایی
کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، این هفته به محله علم و صنعت واقع در شرق پایتخت رفت تا درباره مشکلات مردم این محله تحقیق کند.

عکس یادگاری بهرام رادان با فیل آسیایی