ترکیش ایرلاینز، سومین ایرلاین قاره اروپا به لحاظ جابجایی مسافران

عکس یادگاری استقلالی‌های خوزستان پس از پیروزی در آسیا
کشور ترکیه که نیمی از آن در آسیا و نیمی دیگر در اروپا واقع شده است از جمله کشورهای بسیار زیبا و دیدنی منطقه خاورمیانه می باشد.

عکس یادگاری استقلالی‌های خوزستان پس از پیروزی در آسیا