فیلم | آموزش مصرف بهداشتی مواد مخدر

عکس| یادداشت رهبرانقلاب در بازدید از تله‌کابین توچال
مراکزی در اصفهان مصرف بهداشتی مواد مخدر را جهت جلوگیری ار بیماری و مشکلات اجتماعی آموزش می دهند.

عکس| یادداشت رهبرانقلاب در بازدید از تله‌کابین توچال