عبور قیمت نفت از ۵۶دلار

عکس | کمک به زن هندی برای راه رفتن روی زغال داغ در مراسم مذهبی هندوها
میزان نوشت: قیمت نفت پس از حملات موشکی آمریکا به سوریه بیش از 2 درصد بالا رفت و نفت برنت به 56 دلار هم رسید اما در حال حاضر بشکه ای 55.61 دلار معامله می شود.

عکس | کمک به زن هندی برای راه رفتن روی زغال داغ در مراسم مذهبی هندوها