نظر همسر شهید مطهری درباره دامادش، علی لاریجانی

عکس کمتر دیده شده از امام در نوفل لوشاتو؛ تکیه داده بر درخت
همسر شهید مطهری درباره علی لاریجانی، دامادش می گوید: او یک آیت برای جمهوری اسلامی است

عکس کمتر دیده شده از امام در نوفل لوشاتو؛ تکیه داده بر درخت