بهره برداری از ۵۰ سد در کشور تا پایان برنامه پنجم

عکس | کشف ترانس برق ساختمان پلاسکو از زیر آوار
ایرنا نوشت: مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه 2 ماه دیگر تا پایان برنامه پنجم کشور باقی مانده است گفت: از مجموع 138 سد تعداد 50 سد را تمام کرده ایم و ظرف این مدت این تعداد سد در کشور به بهره برداری می رسد.

عکس | کشف ترانس برق ساختمان پلاسکو از زیر آوار