علی نیکی هم بازیگر می‌شود!

عکس| کاندیدای احتمالی ریاست‌جمهوری در صحن مجلس
علیرضا نیکبخت پیشنهاد حضور در سینما را پذیرفته‌است.

عکس| کاندیدای احتمالی ریاست‌جمهوری در صحن مجلس