کرار: می‌خواهند فحش بدهند می‌روم خانه و دیگر برنمی‌گردم

عکس | پست اینستاگرامی بعیدی‌نژاد به مناسبت آغاز سال میلادی
کرار جاسم گفت اگر قرار است به او فحش بدهند، به خانه‌اش می‌رود و دیگر برنمی‌گردد.

عکس | پست اینستاگرامی بعیدی‌نژاد به مناسبت آغاز سال میلادی