سخنگوی دولت آنکارا درباره سوریه اعتراف کرد

عکس و جمله معنادار کانال تلگرامی رهبر انقلاب درباره سران سه قوه
ایرنا نوشت: نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت آنکارا به صراحت گفت: سیاست ترکیه در قبال سوریه از همان اول اشتباه بود و اکنون می خواهیم این خطاها را جبران کنیم.

عکس و جمله معنادار کانال تلگرامی رهبر انقلاب درباره سران سه قوه