اعطای تسهیلات برای فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال

عکس| واکنش نمایندگان به رفتارهای یک «نماینده عصبانی»
مجید خدابخش با بیان اینکه متاسفانه برخی مدام بر طبل ناامیدی می کوبند، اظهار داشت : دولت تدبیر وامید تمام تلاش خود را برای توسعه همه جانبه استان بکار گرفته است و اعطای تسهیلات فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال که منجر به فعال سازی 240 واحد تولیدی استان و تثبیت اشتغال موجود شده است

عکس| واکنش نمایندگان به رفتارهای یک «نماینده عصبانی»