اما تورمن رییس هیات داوران بخش نوعی نگاه کن شد

عکس | واکنش توییتری ظریف به اظهارات ترامپ
اما تورمن، ستاره «داستان عامه‌پسند/ پالپ فیکشن» به عنوان رییس هیات داوران بخش نوعی نگاه کن برگزیده شد.

عکس | واکنش توییتری ظریف به اظهارات ترامپ