روحانی: سختگیری‌ها برای شبکه‌های اجتماعی را باید کم کنیم/اشاره مجری به فرزندان بیکار وزیر کشور/1

عکس | نمودار ارزش حقیقی صادرات غیرنفتی که رئیس جمهور به مردم ارائه کرد
رئیس جمهوری می‌گوید: وزارت ارتباطات اعلام کرد در یک سال گذشته 100 هزار شغل در ICT و فناوری ارتباطات فراهم کرده است بنابراین فضای مناسبی برای اشتغال است

عکس | نمودار ارزش حقیقی صادرات غیرنفتی که رئیس جمهور به مردم ارائه کرد