واکنش پ.ک.ک به حملۀ تروریستی استانبول

عکس| نموداری که روحانی درخصوص ایجاد اشتغال به مردم نشان داد
پ‌ک‌ک دخالت در حمله استانبول را رد کرد.

عکس| نموداری که روحانی درخصوص ایجاد اشتغال به مردم نشان داد