مسکو: ایران، روسیه و ترکیه بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید دارند

عکس | نمایی از خطوط ریلی در هم پیچیده انگلیس
ایرنا نوشت: وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو، تهران و آنکارا بر لزوم کمک رسانی فراگیر به سوری ها و انتقال وضعیت کنونی بحران سوریه به مسیر راه حل سیاسی تاکید کردند.

عکس | نمایی از خطوط ریلی در هم پیچیده انگلیس