روسیه دیروز و روسیه امروز در یک نما!

عکس | مهران مدیری ۴۲ سال پیش در کلاس دوم دبستان
سایت کگل این کارتون را به بهانه خبرهایی مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا منتشر کرده است.

عکس | مهران مدیری ۴۲ سال پیش در کلاس دوم دبستان