«خون بند ناف» چند سال قابل نگهداری است؟

عکس | محمود احمدی‌نژاد در مراسم ترحیم برادرش
ایسنا نوشت: مدیرعامل بانک سلول‌های بنیادی خون بندناف شرایط جمع‌آوری و همچنین نگهداری خون بند ناف را تشریح کرد.

عکس | محمود احمدی‌نژاد در مراسم ترحیم برادرش