۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت، معدن و تجارت

عکس | مجری قدیمی تلویزیون کنار عقاب و شهریار فوتبال ایران
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از اول دولت تدبیر و امید تا امروز در صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید.

عکس | مجری قدیمی تلویزیون کنار عقاب و شهریار فوتبال ایران